भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891516Next >

T

tab folder

ट्याब फोल्डर

table

1. सारणी, तालिका 2. पटल 3. टेबल

table of contents

विषय-सूची

table of the house

सदनको पटल

tableau

झाँकी

tabular

सारणीबद्ध, तालिकायुक्त

tabulated statement

सारणीबद्ध विवरण

tabulation

सारणीबद्ध गर्नु, तालिकाबद्ध गर्नु

tabulator

सारणीबद्ध गर्ने व्यक्ति/यन्त्र

tackle

1. सामना गर्नु 2. समाधान गर्नु, निराकरण गर्नु

tact

युक्ति

tactful

व्यवहारकुशल, निपुण

tactic

युक्ति, व्यूह-रचनाकला

tag

1. ट्याग, नत्थी 2. नत्थी गर्नु, गाँस्नु, ट्याग लगाउनु

take home pay

हात लाग्ने वेतन

take over

1. कार्यभार सम्हाल्नु 2. अधिकार जमाउनु, कब्जा गर्नु

talent search

प्रतिभाको खोजी

talented

प्रतिभाशाली, गुणी

tally

1. गणना गर्नु 2. मिलान गर्नु, रुजू गर्नु 3. संख्या
< previous1234567891516Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App