भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

actuals

वास्तविक आँकडा

ad hoc

तदर्थ

ad hoc claim

तदर्थ दावी

ad hoc committee

तदर्थ समिति

ad hoc increase

तदर्थ वृद्धि

ad hoc payment

तदर्थ भुक्तानी

ad valorem duty

यथामूल्य महसुल दस्तुर

adaptation

1. अनुकूलन, संयोजन 2. रूपान्तरण

addition

1. थप, योग, जोड़ 2. परिवर्धन

addition and alteration

सम्बर्धन र परिवर्तन

additional charge

अतिरिक्‍त प्रभार

additional fund

अतिरिक्‍त कोष योगदान निधि

additional grant

अतिरिक्त अनुदान

additional information

थप सूचना, थप जानकारी

additional pay

अतिरिक्‍त वेतन

address

1. ठेगाना 2. सम्बोधन, भाषण 3. समाधान गर्नु

address of welcome

अभिनन्दन भाषण

addressee

प्रापक, प्राप्तकर्ता

adequate

पर्याप्‍त, मनग्गे

adhere to

दृढ़ रहनु, अटल रहनु

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App