भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

accession

1. सम्मिलन, गाभिनु 2. राज्यारोहण 3. पदारोहण

accessory

सहायक सामग्री, कलपूर्जा

accident

1. दुर्घटना2. संयोग

acclimatization

मौसमानुकूलन, हावापानीमा मिल्नु

accommodation

1. आवास, डेरा 2. मिलाउनु, राख्नु

accompanist

संगतकार

accord

1. सम्झौता, करार 2. दिनु, प्रदान गर्नु

accordance

बमोजिम, अनुसार, अनुरूप

accordingly

बमोजिम, तदानुसार

account

1. लेखा,हिसाबकिताब 2. वृतान्त, बखान

account for

1. कारण बताउनु 2. हिसाब-किताब दिनु

account head

लेखा-शीर्ष, लेखा मद

accountability

जवाफदेही, जिम्मेवार

accountable

जवाफदेह, उत्तरदायी

accountancy

1. लेखा विधि 2. लेखा कार्य

accountant

लेखाकार, स्रेस्तादार

accrued benefit

प्राप्त नाफा

accrued pension

प्राप्त पेन्शन

accumulation

सञ्चय,थुपार्नु अचूक

accuracy

अचूक, ठीक-ठीक, सठीक

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App