भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

terms

नियम

terms and conditions

नियम व अटी, अटी आणि शर्ती

terms of delivery

वितरण नियम

terms of reference

विचारणीय मुद्‍दे, विचारार्थ विषय

terms of service

सेवेच्या अटी

territory

1. राज्यक्षेत्र 2. प्रदेश, प्रादेशिक

terror

दहशत

terrorism

दहशतवाद

terrorist

दहशतवादी

tertiary benefit

तृतीयावस्था लाभ

test

1. पारख करणे 2. कस लावून पाहणे 3. चाचणी घेणे

test charge

चाचणी खर्च

test check

चाचणीदाखल तपासणी

testament

मृत्यूपत्र, अंत्य-लेख

tester

निरिक्षक, पारखी

testify

1. साक्ष देणे 2. प्रमाणित करणे 3. वरून दिसून येणे

testimonial

प्रशंसापत्र, दाखला

testimony

पुरावा, साक्ष

testing report

तपासणी अहवाल, पडताळणी अहवाल

text

पाठ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App