भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous123Next >

J

job

1. काम 2. सोपीव काम

job description

कामाचे विवरण, सेवाकार्य वर्णन

job evaluation

कामाचे मूल्यांकन

job freeze

भर्तीवर बंदी असणे

job hunting

नोकरीचा शोध

job rotation

पदचक्रानुक्रम, कार्यआवर्तन

job satisfaction

कार्य संतुंष्‍टि, कामाचे समाधान, सेवाकार्य संतोष

job security

रोजगार सुरक्षा

job specification

सेवाकार्य वैशिष्‍टयै, सेवाकार्य विनिर्देशन

job study

कार्य अभ्यास

job work

फुटकळ कार्य

job-oriented

रोजगारोन्मुख

jobless

बेरोजगार

join

1. सांधणे, जोडणे 2. मिळणे 3. दाखल होणे

joining date

पदग्रहण दिनांक

joining pay

पदग्रहण वेतन

joining period

पदग्रहण कालावधि, रूजु होण्याचा कालावधि

joining report

रूजू झाल्याचे प्रतिवेदन, पदग्रहण प्रतिवेदन

joining time

पदग्रहण काल
< previous123Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App