भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

interim relief

अंतरिम मदत

interim report

अंतरिम अहवाल

intermediate

मध्यम, मध्ये असलेला, मध्यवर्ति

intermediate college

कनिष्‍ठ महाविद्यालय, माध्यमिक महाविद्यालय

intern

1. बंदिस्त करणे 2. नजरकैदेत टाकणे, अंतरवासि, प्रशिक्षणार्थी

internal

आंतरिक, अंतर्गत

international law

आंतरराष्‍ट्रीय विधि, आंतरराष्‍ट्रीय कायदा

internship

अंतर्वासिता

interpolation

प्रक्षेप, प्रक्षिप्‍त मजकूर

interpretation

1. निर्वचन 2. अर्थउकल, अर्थबोधन

interrogate

1. चौकशीप्रश्‍न करणे 2. पूसतपास करणे, उलटचौकशी करणे

interrupt

व्यत्यय आणणे, खंड पाडणे, खंड पडणे

interruption

व्यत्यय, खंड

intervene

1. हस्तक्षेप करणे 2. मध्ये पडणे, मध्यस्थी करणे

intervention

1. हस्तक्षेप 2. मध्यस्थी

interview

मुलाखत, भेट

interviewee

मुलाखतदाता, साक्षात्कारदाता

interviewer

मुलाखतकर्ता, मुलाखत घेणारा

intimate

1. सूचना करणे 2. सूचना देणे, खबर देणे

intimation

1. सूचना 2. खबर

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App