भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

exim policy

आयातनिर्यात स्थिति

exit

1. निर्गमन 2. निर्गम मार्ग, बाहेर

exit interview

निर्गमन साक्षात्कार

exit policy

निर्गमन निती

exit poll

निर्गम मतानुमान, अंदाजित मतानुमान

exonerate

1. भारमुक्‍त करणे 2. निर्दोष ठरवणे, ठपका दूर करणे

expansion

1. विस्तार 2. प्रसारण

expatriation

1. स्वदेशनिष्‍कासन 2. स्वदेशत्याग, हद्दपार

expedient

अभ्युपाय, स्वार्थ, स्वहित

expedite

तातडीने करणे, त्वरेने करणे

expel

काढून टाकणे

expenditure

खर्च , व्यय

experience

1. अनुभव घेणे, अनुभवास येणे 2. सोसणे

experiment

1. प्रयोग करणे, प्रयोग करून पाहणे

expert

तज्ञ, प्रविण, कुशल

expiry

1. समाप्‍ति 2. देहावसान

expiry date

अंतिम तारिख

explanation

स्पष्‍टीकरण

explicit

स्पष्‍ट, सुव्यक्‍त

exploitation

1. पिळवणूक, शोषण 2. पूर्वेक्षण 3. समुपयोजन

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App