भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

excess

आधिक्य, अतिरेक

exchange

विनिमय करणे, देवाण-घेवाण करणे

exchequer

राज्यकोष

excise (=excise duty)

उत्पादन शुल्क

exclude

अपवर्जित करणे, वगळणे

exclusive

अपवर्जक, अनन्य

excuse

क्षमा करणे, माफ करणे

execute

1. निष्पादन करणे, करून देणे 2. फाशी देणे 3. अमलबजावणी करणे 4. पार पाडणे

executive

शासनांग, कार्यकारी

executive committee

कार्यकारी समिती

executive power

कार्यकारी बळ

executive staff

कार्यकारी कर्मचारीवृंद

executives

कार्यकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग

exempt

सूट देणे, माफी देणे, माफ करणे

exemption

सूट, माफी

exercise

1. वापर करणे 2. व्यायाम करणे, अभ्यास

exhaust

1. थकवणे, दमवणे 2. निःशेष करणे, संपूर्णतया खर्ची घालणे, रिक्‍त करणे

exhaustive

निःशेष, परिपूर्ण

exhibit

1. प्रदर्शित करणे, दाखवणे 2. प्रदर्शनात ठेवणे 3. निशाणी म्हणून दाखल करणे

exigency

निकड, गरज, तत्कालिन आवश्यकता

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App