भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

explore

समन्वेषण करणे, उघड करणे

explosion

स्फोट

export

निर्यात करणे

express

1. व्यक्‍त करणे 2. दर्शवणे

expression

1. शब्दप्रयोग, वाक्प्रयोग 2. अभिव्यक्‍ति 3. भाव

expulsion

निष्‍कासन

expunge

काढून टाकणे

extend

1. लांवघणे, लांबणे 2. वाढवणे, वाढणे 3. विस्तार होणे

extent

1. मर्यादा 2. विस्तार

external

1. परराष्‍ट्रीय 2. बाहेरील, विदेशी, परदेशी

extortion

पिळवणूक

extra

अतिरिक्‍त, अधिक

extract

1. उतारा घेणे 2. काढणे, उपटणे 3. जबरीने घेणे 4. उत्खनन करणे

extraordinary

1. असाधारण 2. जादा 3. अलौकिक, लोकोत्तर

extravagant

1. अमर्याद, बेताल 2. भरमसाट 3. उधळया, अपव्ययी

extremist

उग्रवादी

extrovert

बहिर्मुख व्यक्‍ति

eye witness

प्रत्यक्ष साक्षीदार

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App