भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोषाची परिचयात्मक पाने पाहण्यासाठी कृपया इथे दाबा
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

authorized capital

अधिकृत भांडवल

automatic

स्वंयचलित

autonomous

स्वायत्‍त

autonomous body

स्वायत्त संस्था

autonomy

स्वायत्त

auxiliary

सहाय्यकारी,साह्‌यकारी

available

उपलब्ध

average

सरासरी, सामान्य

average leave

सामान्य रजा

aversion

विमुखता, तिटकारा, अनिच्छा

avert

टाळणे

avoid

पासून दूर राहणे, टाळणे,

avoidance of tax

कर देण्यापासून वाचणे, कर भरणा टाळणे

awaited

प्रतीक्षित

award

1. जागवणे, जागे करणे 2. बक्षिस 3. निर्णय 4. प्रदान करणे, पुरस्कार

awarding authority

प्रदत्त अधिकारी

awareness

जागरुकता

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App